Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

6269 8db8 500
Reposted fromarexandriuhrae arexandriuhrae viadudanton dudanton

June 27 2017

aleinan
3117 5033
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgetme dontforgetme
aleinan
5188 2f55 500
Reposted frompesy pesy viajointskurwysyn jointskurwysyn

February 21 2017

aleinan
Nie przejmuj się, że w dniu Walentynek nie masz swojej Walentynki. W światowy dzień AIDS większość ludzi też nie ma AIDS.
aleinan
3968 05a9
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viamauak mauak
aleinan
aleinan
1243 f15e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavalardohaeris valardohaeris
aleinan
9421 087d
Reposted frombabyface babyface viaalberta alberta
aleinan
Zdjęcie użytkownika Tajne Stowarzyszenie Jawnych Przeciwników Barokizowania Budowli Gotyckich.BARRI GÒTIC 
(hiszp. Barrio Gótico, pl. Dzielnica Gotycka) 

średniowieczna dzielnica w Barcelonie, centrum barcelońskiego Starego Miasta (Ciutat Vella). Rozciąga się pomiędzy wybrzeżem Morza Śródziemnego a rondem Sant Pere oraz między aleją La Rambla i ulicą Via Laietana.

Zasadniczy skomplikowany układ ulic w dzielnicy oraz większość budynków datuje się na okres średniowiecza (XIII-XV w.), chociaż dzielnica jest dużo starsza, o czym świadczyć mogą znajdujące się tu zabytki z czasów rzymskich, zwłaszcza fragmenty pierwszych murów miejskich z IV w. Swój obecny wygląd zawdzięcza ona odbudowie najbardziej zniszczonych fragmentów i rozległym pracom renowacyjnym które objęły pozostałe obiekty, jakie miały tu miejsce w XIX i częściowo XX w. Większość tego obszaru jest obecnie wyłączona z ruchu kołowego, poza taksówkami i komunikacją miejską. Jest to równocześnie teren, na którym zachowała się największa liczba obiektów z okresu rzymskiego osadnictwa na terenie dzisiejszej Barcelony. W obrębie Barri Gòtic znajduje się również dawna dzielnica żydowska El Call.
Reposted fromciarka ciarka
3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaszmay szmay
aleinan
8175 7805
always too sober

February 20 2017

aleinan
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viastraconyczas straconyczas
aleinan
9310 a1c9
Reposted fromwkropki wkropki viaazazel azazel
aleinan
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viaazazel azazel

July 05 2015

aleinan
3676 8d3c
Reposted fromphilinmotion philinmotion
aleinan
3939 a016
Reposted fromphilinmotion philinmotion
aleinan
3890 5e2a
Reposted frommental-cat mental-cat

June 28 2015

aleinan
aleinan
8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viamaddreamer maddreamer
aleinan
7484 39ea
Reposted frompesy pesy viajestpieknie jestpieknie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl